Disclaimer
Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Hadéha Technical Services accepteert geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Alle informatie op de deze website is puur informatief.
Aan de informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Hadéha Technical Services behoudt zich het recht om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen
op de website. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-of-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt doormiddel
van e-mail.

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, downloaded of worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hadéha Technical Services.

Disclaimer
Although we are aiming at providing correct and current information, we can't guarantee that our information is correct at the point of time this is recieved or that the information is still correct after a while. Hadéha Technical Services accepts no responsibility hereabout what so ever. All information on this website is only informative. No rights can be derived from this information. Hadéha Technical Services retains the right to change the website before announcing. We would appreciate it if you contact us by e-mail when you percieve any inaccuracies, imperfections or out-of-date information.

Nothing of this website is to be reproduced, downloaded or copied in any way without written approval of Hadéha Technical Services.